سفر مقام روس به کره‌جنوبی در سایه تنش‌های لفظی


تهران – ایرنا – معاون وزیر امورخارجه روسیه در سفر به سئول در سایه تنش‌های لفظی دوکشور با همتای خود از کره جنوبی در باره امنیت منطقه و سایر مسائل معلق گفت‌وگو کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85375841/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C