سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری کره جنوبی به اوکراین


تهران- ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز(شبنه) در خبری غیرمنتظره اعلام کرد یون سوک یول رئیس جمهوری این کشور ساعتی پیش وارد اوکراین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170158/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86