سفر رئیس‌جمهوری اروگوئه به چین به امید تسهیل توافق تجارت آزاد


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهوری اروگوئه درحالی در چارچوب یک سفر رسمی راهی چین شد که به زعم تحلیلگران، شانس امضای توافق تجارت آزاد این کشور با چین بسیار پایین است اما احتمالا توافق‌های تجاری مهمی به سود اقتصاد این کشور آمریکای لاتین منعقد خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298188/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF