سربازان بین‌المللی در روستای مرزی دو کره مسلح شدند


تهران– ایرنا– فرماندهی سازمان ملل متحد (UNC) مستقر در مرز دو کره امروز سه‌شنبه اعلام کرد، نیروهای بین‌المللی مستقر در سمت کره جنوبی روستای پانمونجوم در مرز با کره شمالی که تاکنون غیرمسلح بودند، می‌توانند حمل اسلحه را از سر بگیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326707/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF