سختگیری چین در صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه به رژیم صهیونیستی


تهران- ایرنا- با آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) چین در صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه و قطعات با فناوری پیشرفته به رژیم صهیونیستی سختگیری بیشتری را اعمال می‌کند بطوریکه این سختگیری‌ها منجر به نارضایتی واردکنندگان اسرائیلی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85333515/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C