سایه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تایوان بر روابط واشنگتن-پکن


تهران-ایرنا- روابط چین و آمریکا در روزهای پایانی سال وضعیتی آرامی را تجربه می‌کند ولی تحلیلگران می‌گویند این آرامش قبل از طوفان است چون سال آینده انتخابات تایوان و آمریکا می‌تواند برای هر دو کشور تنش‌زا باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85328450/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86