زیردریایی هسته‌ای و تجارت، محورهای مذاکرات آ.سه‌.آن در استرالیا


تهران- ایرنا- نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه‌.آن) درحالی در استرالیا برگزار می‌شود که محورهای مذاکرات بر افزایش سطح تجارت و مساله زیردریایی‌های هسته‌ای استوار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408653/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2-%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7