زنان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند


تهران- ایرنا- زنان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، در جریان سفر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور کشورمان به جاکارتا، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329935/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7