زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ ریشتر اندونزی را لرزاند


تهران- ایرنا- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) امروز پنجشنبه جزیره تیمور در شرق اندونزی را لرزاند و ساکنان این منطقه را مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85278266/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DB%B6-%DB%B6-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF