رییس جمهوری کره‌جنوبی به انگلیس، آمریکا و کانادا سفر می‌کند


تهران- ایرنا- دفتر ریاست جمهوری کره‌جنوبی اعلام کرد که یون سوک یئول رییس جمهوری این کشور هفته آینده به انگلیس، آمریکا و کانادا سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84885588/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF