رکورد تازه نرخ باروری و کاهش جمعیت در کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور


تهران – ایرنا – داده‌های امروز چهارشنبه نشان داد که نرخ باروری کل کره جنوبی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ به ۰.۶۵ کاهش یافته و نرخ مرگ و میر در ژاپن نیز بیش از دو برابر نرخ تولد بوده است، نرخ باروری سنگاپور نیز رکورد تازه‌ای ثبت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85401100/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1