رکوردشکنی بودجه ۲۰۲۳ دولت ژاپن


تهران- ایرنا – بودجه دولتی ژاپن برای سال مالیاتی آینده از ماه آوریل(فروردین/اردیبهشت) با رکوردشکنی دیگری به حدود ۱۱۴ تریلیون ین معادل ۸۳۴ میلیارد دلار خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974241/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86