رکود بازار مسکن چین، دامن هنگ کنگ را گرفت


تهران-ایرنا- یکی از رسانه‌های هنگ کنگی در مورد رکود بازار مسکن در این جزیره نوشت: با وجود اینکه نرخ وام مسکن کاهش یافته ولی بدبینی به این بازار سبب شده تا احتمالا شاهد کاهش قیمت سه تا ۱۰ درصدی در قیمت مسکن هنگ‌کنگ در سال آینده باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85323978/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA