رژه شبانه ارتش کره شمالی/ رونمایی از موشک بالستیک جدید


تهران – ایرنا – منابع خبری گزارش دادند که کره شمالی نیمه شب چهارشنبه به وقت محلی یک رژه نظامی بزرگ برگزار کرد که در آن از جدیدترین موشک بالستیک بین قاره ای رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024629/%D8%B1%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF