رویای «یول» برای حمایت واشنگتن از سئول


تهران- ایرنا -یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در آستانه نشست سه جانبه با سران آمریکا و ژاپن، در مصاحبه ای با یک رسانه آمریکایی، سخنانی را مطرح کرده که نشان می دهد وی بدون توجه به حضور مخرب و ویرانگر آمریکا در کشورهای مختلف جهان، رویای برخورداری از چتر حمایتی آمریکا را در برابر تهدیدهای احتمالی در منطقه در سر می پروراند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200807/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84