رویای "آی مِک" زیر آتش "طوفان الاقصی"


تهران – ایرنا – ایده آمریکایی- اسرائیلی ایجاد کریدور اقتصادی هند-اسرائیل-اروپا یا همان کریدور هند-خاورمیانه-اروپا معروف به “آی مِک” (IMEC) که ظاهرا قرار است هند را از طریق امارات متحده عربی، عربستان و اردن، به اسرائیل و سپس به اروپا وصل کند، حالا با شکل گیری شرایط جدید در غرب آسیا و آتش جنگی که دامن رژیم صهیونیستی را فراگرفته، سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282723/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D9%85%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C