روسیه قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی را وتو کرد


تهران-ایرنا- روسیه امروز (پنجشنبه) با وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، به شکل موثری نظارت هیاتی از کارشناسان این نهاد بر تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی را لغو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85429701/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF