روز «نظامی گنجوی» در چین گرامی داشته شد


تهران – ایرنا – همزمان با روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی شاعر پارسی سرای ایرانی، مراسمی در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU) پکن پایتخت چین و با حضور نعمت الله ایرانزاده رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین، جمعی از اساتید زبان فارسی ایرانی و چینی و تعدادی از دانشجویان زبان فارسی این دانشگاه برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85421219/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF