روایت رسانه چینی از افزایش تنش‌های شرق آسیا در نتیجه اقدامات نظامی آمریکا و ژاپن


تهران– ایرنا– چاینامیل در گزارشی با اشاره به افزایش بودجه‌های تسلیحاتی آمریکا و ژاپن نوشت، اقدامات نظامی دو کشور که با هدف دور کردن توجه از مشکلات داخلی صورت می‌گیرد، نتیجه‌ای جز افزایش تنش در شرق آسیا ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334938/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA