روایتی از یک خبرI غروب اقتصاد در سرزمین آفتاب تابان 


تهران- ایرنا- به استناد گزارش های خبری تعداد شرکت‌هایی که در سال ۲۰۲۳ میلادی در ژاپن اعلام ورشکستی کرده اند برای نخستین بار در ۴ سال گذشته از مرز هشت هزار مورد گذشته و این مساله مشکلاتی را برای اقتصاد کشور آفتاب تابان ایجاد کرده که هم‌زمان با کمبود نیروی کار نیز مواجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376814/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86