روایتی از یک خبرI سایه سنگین رزمایش‌ها بر حل مسالمت‌آمیز مناقشه دو کره


تهران- ایرنا- رزمایش‌های مشترک کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن که ادعا می‌شود در پاسخ به برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی برگزار شده، زمینه را برای بروز تنش در منطقه افزایش داده و دستیابی به راه‌حلی مسالمت آمیز برای مناقشات دو کره را دشوار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313503/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87