روایتی از یک خبرI رشد اقتصادی سرزمین آفتاب در سرازیری سقوط 


تهران- ایرنا- تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد، کشور ژاپن که قبلاً رتبه سوم اقتصاد جهان پس از ایالات متحده و چین را به خود اختصاص داده بود، اکنون با ورود به رکود اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ میلادی و کاهش رشد اقتصادی این جایگاه را به آلمان واگذار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394217/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7