روایتی از یک خبرI دور زدن تنگه مالاکا؛ برنامه تایلند برای اتصال اقیانوس هند و آرام


تهران- ایرنا- نخست وزیر تایلند همزمان با برگزاری نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) بدنبال جذب سرمایه‌گذار برای طرحی قدیمی است که براساس آن پلی زمینی در این کشور جنوب شرقی ایجاد و جایگزین تنگه باریک مالاکا در سنگاپور شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291360/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84