روایتی از یک خبرI تداوم کابوس ۱۳ ساله تشعشعات هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما


تهران- ایرنا- اگرچه ۱۳ سال از وقوع حادثه سونامی که در ژاپن رخ داد و با تخریب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی و رقم زدن بزرگترین حادثه هسته‌ای تاریخ پس از چرنوبیل می‌گذرد، اما هنوز مردم جهان نگران تشعشعات هسته‌ای این نیروگاه پرحاشیه هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85416000/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87