روایتی از یک خبر| زلزله سیاسی ژاپن؛ خبری خوب برای پکن، تحولی ناگوار برای واشنگتن


تهران- ایرنا- زلزله سیاسی در ژاپن و احتمال برکناری نخست وزیر این کشور خبری خوب برای پکن محسوب می‌شود و هم‌زمان این مساله با متاثر کردن پیشبرد «راهبرد هند- آرام»، تحولی ناخوشایند برای کاخ سفید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326454/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C