روابط چین و آمریکا از بالی تا سانفرانسیسکو؛ بیم‌ پر رنگ تر از امید


تهران -ایرنا- یک سال بعد از آخرین ملاقات روسای جمهوری چین و آمریکا که در جزیره بالی اندونزی در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ انجام شد، حالا این احتمال وجود دارد که شی و بایدن بار دیگر و این بار در سانفرانسیسکو یکدیگر را ملاقات کنند؛ ملاقاتی که رسانه های چینی مسیر تحقق و احتمال ثمربخش بود آن را با شناختی که از رفتارهای آمریکا دارند، سنگلاخی و سخت توصیف کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274917/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2