رقابت چین و آمریکا در سال ۲۰۲۳ تشدید خواهد شد


تهران- ایرنا- روزنامه ژاپن تایمز در مقاله‌ای به روابط پکن و واشنگتن در سال‌های اخیر پرداخته و پیش‌بینی کرده است که رقابت این دو کشور در سال جدید میلادی بیش از گذشته افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991746/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF