رقابت اقتصادی چین و آمریکا در ویتنام؛ پکن تا کنون پیروز میدان است


تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در حالی این هفته عازم ویتنام است که سرمایه‌گذاری‌ها و روابط تجاری پکن در مقایسه با آمریکا در هانوی به شدت افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317225/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86