رشد ۲۳ درصدی صادرات سین‌کیانگ به پنج کشور آسیای مرکزی


تهران- ایرنا- حجم مبادلات منطقه سین‌کیانگ چین با رشد ۲۳ درصدی به پنج کشور آسیای مرکزی به بیش از ۲۴۶ میلیارد یوان (۳۴.۳ میلیارد دلار) افزایش پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377248/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C