رشد جمعیت چین نزولی شد


تهران- ایرنا – براساس داده های آماری امروز (سه شنبه) دولت چین، جمعیت این کشور برای نخستین بار طی ۶۰ سال گذشته کاهش یافته است و روند کاهش تولد و از طرفی کهنسال شدن جامعه به سرعت رو به افزایش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001091/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF