رسانه کره‌ ای: جنگ اسرائیل و حماس آزمون دیپلماسی کره جنوبی در خاورمیانه است


تهران- ایرنا- کره تایمز در گزارشی با بررسی موقعیت کره جنوبی در درگیری های فلسطین و ارتباط دوستانه این کشور با کشورهای خاورمیانه نوشت: با آغاز این جنگ دیپلماسی خاورمیانه ای کره جنوبی در معرض آزمونی جدی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253684/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1