رزمایش نظامی سئول و واشنگتن در مرز دو کره


تهران- ایرنا- واحد ارتش پیشرفته کره جنوبی مجهز سلاح های پیشرفته روز شنبه در یک تمرین نظامی مشترک با حضور نظامیان آمریکایی در مرز دو کره حضور یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997998/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87