رزمایش ارتش و نیروی دریایی کره جنوبی در نزدیکی مرز با کره شمالی


تهران- ایرنا- ارتش و نیروی دریایی کره جنوبی امروز چهارشنبه رزمایش‌ توپخانه‌ای با سلاح واقعی را در نزدیکی مرز خود با کره شمالی برگزار کردند تا بازدارندگی خود را نسبت به آنچه که «تحریکات پیونگ یانگ» می‌خوانند، تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447330/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C