رایزنی با ژاپن برای مشخص شدن نحوه حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۵ اوزاکا


تهران- ایرنا- کمیسر ژنرال کشورمان برای رایزنی با دولت ژاپن برای حل مشکلات مربوط به حضور جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۵ اوزاکا- کانسای به این کشور سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292369/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7