رانش زمین در اندونزی/ادامه جستجوها برای نجات بازماندگان


تهران- ایرنا – مدیریت بحران اندونزی اعلام کرد تاکنون دستکم ۱۵ نفر در رانش زمین جان باخته اند و
در عین حال تلاش برای یافتن ۴۲ نفر دیگر که هنوز پیدا نشدند ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050086/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86