رئیس جمهور چین خطاب به بایدن : مساله تایوان خط قرمز در روابط دوجانبه است
تهران-ایرنا- شی جین پینگ رییس جمهور چین روز سه شنبه در تماس تلفنی با جو بایدن رییس جمهور آمریکا گفت که مساله تایوان خط قرمز در روابط دوجانبه دو کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85433252/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7