رئیس جمهور چین: باید حکمرانی بین المللی بهبود یابد/ ذهنیت جنگ سرد منبع نگرانی جهان + فیلم


تهران- ایرنا- رئیس جمهوری چین امروز در افتتاح دومین روز نشست گروه بریکس در شهر ژوهانسبورگ پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی گفت که
ذهنیت جنگ سرد همچنان منبع نگرانی جهان است و باید حکمرانی بین المللی بهبود یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208099/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF