رئیس جمهوری کره جنوبی وعده کمک مالی ۲.۳ میلیارد دلاری به اوکراین داد


تهران- ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه در جریان اجلاس سران گروه ۲۰ وعده تامین کمک مالی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار به اوکراین برای کمک به بازسازی و بازگرداندن صلح به این کشور جنگ زده داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224555/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86