رئیس جمهوری منتخب اندونزی در نخستین سفر خارجی به چین سفر کرد


تهران – ایرنا – پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور منتخب اندونزی، امروز در نخستین سفر خارجی خود پس از پیروزی در انتخابات و با هدف تداوم روابط نزدیک دوجانبه به پکن سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85432214/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF