دیدار بایدن و شی در سایه تضادها و اختلافات فراوان


تهران- ایرنا – به عقیده تحلیلگران اکنون که روابط چین و آمریکا بر سر یک دوراهی حساس قرار گرفته و جهان با هرج و مرج آشفته شده است، جهانیان منتظرند که ببیند آیا سفر شی جین‌ پینگ به آمریکا و دیدار با بایدن با وجود اختلافات زیاد دو کشور چه نوع نیروی محرکه ای به روابط پکن- واشنگتن، وضعیت آشفته جهان و همچنین توسعه و شکوفایی منطقه آسیا و اقیانوس آرام خوهد بخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287619/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86