دعوت دولت هند برای آغاز پنجمین دور مذاکرات با کشاورزان معترض


تهران- ایرنا- دولت هند در حالی که پلیس، کشاورزان معترضان را در ۱۲۵ کیلومتری دهلی با گاز اشک آور و پهپاد نظارتی متوقف کرده است، آغاز پنجمین دور مذاکرات با سران اتحادیه‌های کشاورزی را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393986/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6