درخواست یک آمریکایی از تایوان: تبدیل به اوکراین دیگر نشوید


تهران- ایرنا- تارنمای «ضد جنگ» با نزدیک شدن به انتخابات سراسری تایوان و بالا گرفتن احتمال جنگ بین تنگه‌ای، با رجوع به نظرسنجی‌ها در این جزیره و همچنین ایالات متحده، نوشت که «درخواست یک آمریکایی» از تایوان این است که تبدیل به «اوکراین دوم» نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348972/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF