درخواست‌ سئول از مسکو برای رفتار مسئولانه‌ در قبال کره شمالی


تهران– ایرنا- سئول در حالی که یک دیپلمات ارشد روس برای گفت وگو در مورد امنیت منطقه در کره جنوبی به سر می‌برد از مسکو خواسته است در مورد کره شمالی مسئولانه‌ عمل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376924/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C