داستان قحطی بزرگ هند


تهران- ایرنا- «ردفیش» (رسانه اجتماعی ضد امپریالیستی) در توئیتی می‌نویسد: قحطی بزرگ در هند در سال‌های ۱۸۷۶ تا ۱۸۸۷ یکی از ناشناخته‌ترین موارد نسل‌کشی استعماری بریتانیاست، با تلفات حداقل ۱۰ میلیون نفر. قحطی، مساحت ۶۷۰ هزار کیلومتر مربع را در بر گرفت و ۵۹ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947571/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AD%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF