خودروسازان چینی، سرمایه‌گذار اماراتی جذب کردند


تهران-ایرنا- امارات که به تازگی به عضویت گروه بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور دنیا پیوسته، در شرکت خودروسازی «نیو» چین که رقیب شرقی شرکت آمریکایی «تسلا» محسوب می‌شود، سرمایه‌گذاری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85325979/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF