خزعلی:حامی حقوق زنان و مظلومان هستیم؛ می‌توانیم پیشرفت‌های بیشتری برای زنان داشته باشیم


نیویورک – ایرنا- «انسیه خزعلی» معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و و خانواده در گفتگو با نشریه آمریکایی نیوزویک با تاکید بر اینکه «معتقد نیستیم که به حد مطلوب رسیده ایم و می توانیم پیشرفت های بیشتری برای زنان ایران داشته باشیم»، گفت: ایران از مظلومان، حقوق زنان و بسیاری از کسانی که در شرایطی از حقوق‌شان محروم هستند، حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417973/%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C