خبر خوش برای مسافران چین؛ قرنطینه مسافران خارجی لغو شد


تهران- ایرنا- به دنبال کاهش محدودیت هایی کرونایی در چین از ماه گذشته، دولت این کشور بعد از سه سال سخت گیری های شدید درخصوص ورود مسافران خارجی، تصمیم تازه ای گرفته که بر اساس آن قرنطینه مسافرانی که قصد ورود به چین را دارند، لغو می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992234/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF