خانواده قربانیان حادثه ازدحام جمعیت کره جنوبی اقدام رئیس‌جمهور را محکوم کردند


تهران- ایرنا- اعضای خانواده قربانیان حادثه مرگبار ازدحام جمعیت کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ امروز شنبه در مرکز سئول تظاهرات کردند و اقدام رئیس جمهوری این کشور را در رد لایحه ویژه تحقیقات تازه درباره این حادثه محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85375019/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1