خانه‌تکانی در کابینه رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی به دنبال ناکامی در میزبانی نمایشگاه جهانی


تهران – ایرنا – به گفته منابع آگاه به دنبال ناکامی کره‌جنوبی در میزبانی نمایشگاه جهانی «اکسپو ۲۰۳۰»، انتظار می‌رود «یون سوک یول» رئیس‌جمهور این کشور کابینه خود را تا روز دوشنبه تغییر دهد و از میان ۱۹ وزیر کنونی، ۱۰ وزیر جایگزین شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310702/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1