خانمان‌ براندازتر از جنگ


تهران- ایرنا- گزارش «مرکز پایش و نظارت بر جابه‌جایی‌ یا آوارگی داخلی (IDMC)» که یک سازمان نروژی و غیردولتی بوده حاکی است در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۲ میلیون نفر در اثر بلایای طبیعی بی‌خانمان و مجبور به جابه‌جایی شدند که این رقم در مورد جنگ‌های همین مدت اندکی بیش از ۲۸ میلیون نفر بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85399333/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF